Vi flytter inn!

Tirsdag 23 setpember klokken 18:00 starter vi vår første innetrening på Brannfjell skolen (lokasjonen finner dere her: http://skvidarbue.no/trening/), deretter blir det som vanlig trening på Tirsdag og Torsdag (sjekk treningstider på hjemmesiden).

NB! Uke 40 er det høstferie. Ingen trening denne uken.

GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRE – SK Vidar

MANDAG 10.03.14 KL 19.00

Pilestredet 75 D

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Godkjenning av dagsorden

3.  Styrets beretning 2014

4. Regnskap 2013 med revisjonsberetning

5. Budsjett 2014 – medlemskontingenter

6. Innkomne forslag:

– Endring av lov for SK Vidar – forslag innsendt av Friidrettsstyret

– SK Vidar bør bestå av kun 1. – ett styre – forslag innsendt av medlem Willy Bjørndal

– Organisering av Oslo Maraton i et aksjeselskap – forslag innsendt av Friidrettsstyret

7. Valg

Ved ønske om innsyn i saksgrunnslag til de enkelte saker – ta kontakt med daglig leder.