Buetyper

Recurvebue (moderne langbue)

Denne buen har buelemmer som er bøyd litt tilbake for å gi lettere drag ogbedre kast. Buen er som regel utstyrt med justerbart sikte og stabilisatorer. I de olympiske leker er det denne divisjonen som er representert.

Compoundbue (trinsebue)

I motsetning til andre buer har denne buen et trinsesystem som gjør at holdekraften er mye mindre enn den kraften man behøver for å trekke buen. Da denne buen er mer moderne enn de mer tradisjonelle buer, har man her også tillatt en god del annet teknisk utstyr som hjelpemidler, blant annet optiske siktemidler og mekanisk slippmekanisme. Buens konstruksjon og de tekniske hjelpemidlene gjør det lettere å holde og sikte med compoundbuen og man blir derfor mer treffsikker med denne typen enn med andre buetyper.


Barebow (bar bue)

I denne divisjonen benytter man som oftest recurvebue, men uten sikte og stabilisatorer.

Tradisjonell bue

Vi har også konkurranser for skyttere med tradisjonell bue (langbuen er vanligst, men det kan også være andre tradisjonelle buetyper), hvor man skyter med trepiler og et primitivt bueoppsett.

Webmaster forsøker seg på tradskyting på Oslo Middelalderfestival 2011