Årsmøtet 29. februar 2012

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøtet blir holdt på Brannfjell skole, onsdag 29. februar kl. 1830 (ingen trening denne dato)

Dagsorden:

  1. Styrets beretning
  2. Regnskap for 2011
  3. Budsjett 2012
  4. Innkomne forslag
  5. Vedta kontingent
  6. Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet må leveres/sendes til styret innen15.februar 2012.

PS. Kaker og kaffe/brus til alle. Det frister vel?

Hilsen fra

Styret i Buegruppa

 

En oversikt over de som er på valg/ikke valg:

Leder. Knut Greve (på valg)

Nestleder: Bjørn Mikalsen (på valg)

Sekretær: Morten Lunde (ikke på valg)

Kasserer: Rune Stenvik (på valg)

Materialforvalter: Jaran Stenvik (ikke på valg)

Styremedlem: Eivind Lie ( på valg)

Styremedlem: Fredrik B Lunde (ikke på valg)

Revisor: Bernt Lilledahl